EU-GDPR: waar gaat het allemaal om? 

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de EU General Data Privacy Regulation (GDPR/ algemene gegevens privacy) en ePrivacy Regulation (ePR/ ePrivacy voorschriften) in werking. Dit betekent dat er in de hele EU een eenvormige wet op gegevensbescherming geldt. Deze wet vervangt in wezen de huidige voorschriften en is bedoeld om de EU burgers meer controle te geven over het gebruik van hun gegevens.  

  • Transparantie: De gebruiker moet controle hebben over zijn gegevens, hij of zij moet weten wanneer en voor welk doel dit wordt gebruikt. De gebruiker moet de mogelijkheid hebben de gegevens die over hem of haar zijn verzameld gemakkelijk te kunnen inzien, wijzigen of te verwijderen.   
  • Scope & Start: De voorschriften die van kracht gaan per 25 mei 2018, zijn van toepassing op alle bedrijven die actief zijn binnen de EU. 
  • Consequenties​: Het niet naleven van de voorschriften inzake de gegevensbescherming kan leiden tot boetes die oplopen tot 4% van de wereldwijde jaaromzet of tot een bedrag van 20 miljoen.  

 

ePR: Waar gaat het allemaal over? 

De ePrivacy Regulation (ePR) is gebaseerd op de EU DSGVO en is bedoeld als aanvulling op zijnde reguleringsgebied. Het is de bedoeld om betrouwbaarheid in elektronische communicatie te waarborgen en om de verwerking van persoonlijke gegevens op online gebied te regelen.   

  • Scope & Start: Volgens de huidige stand van zaken, wordt verwacht dat de ePR samen met de EU-DSGVO in werking zal treden op 25 mei 2018 en zijn reguleringswerk uitbreidt. Elke op gegevens gebaseerde informatie uitwisseling wordt beïnvloed, dus ook van computer naar computer.  

  • Gegevensbeheer: De gebruiker moet expliciet instemming geven voor het gebruiken van zijn gegevens (opt-in), alleen dan kunnen cookies of andere identificatiemiddelen worden gebruikt.  

  • Privacy instellingen in browser: De browser producenten zullen naar verwachting binnen hun browsers oplossingen voor ePR aanbieden. 

  • Relevantie voor 3rd party trackers: de ePR is vooral problematisch voor 3rd parties met betrekking tot het do-not-track-mechanisme dat door browsers wordt beheerd als een gatekeeper. Naar verwachting is het do-not-track-mechanisme standaard actief en zal er daardoor waarschijnlijk sprake zijn van een opt-out. Om een opt-in te verkrijgen zijn geschikte toestemmingsoplossingen daarom noodzakelijk. 

 

Onze oplossingen: 

  • Voor publishers: Een verbeterde versie van de bestaande ‘toestemming’, welke de opt-in van de gebruiker verzamelt en ervoor zorgt dat persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt met een opt-in.  

  • Voor adverteerders: Een functie voor het bevragen en toepassen van de opt-in, vooral met betrekking tot profileringsrelevante gegevens, die in de nieuwe voorschriften als ‘persoonlijke gegevens’ worden behandeld.  

  • Integratie: Beschikbaar stellen van geschikte interfaces voor de integratie van ‘toestemming’ oplossingen geleverd door affilinet aan 3rd parties die al door adverteerders en publishers in gebruik zijn genomen.   

 

Registreren

Publisher

Wil je geld verdienen met je website?

Aanmelden publisher
Adverteerder

Wil je je omzet verhogen?

Aanmelden adverteerder